La pesta porcina africana

La prevenció a les granges d’autoconsum i de petita capacitat també és clau per reduir el risc de difusió de la PPA. Pots trobar tota la informació a aquesta notícia.

DESENVOLUPAMENT DE BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES

El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 21 de febrer de 2023, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona.

SUBVENCIÓ FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2022

Dins de la convocatòria de subvencions corresponent al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural d’aquest any 2022, la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou una subvenció per un import total de 37.920,03 €. Aquesta quantitat es distribueix en diferents apartats i per conceptes diferents. Concretament es destinen: Aquests imports contribueixen […]

1 2 3 5