CALENDARI FISCAL EXERCICI 2021

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2020, ha aprovat el calendari fiscal de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2021 amb el següent detall:

Exposició pública de llistes electorals

Rebudes les Llistes del Cens Electoral C.E.R. i C.E.R.A., aquest Ajuntament obra un període de servei de consulta, des del dia 28 de desembre de 2020 fins el dia 4 de gener de 2021, ambdós inclosos, d’acord amb el que disposa l’art. 39.2 de la L.O.R.E.G. (amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya […]

SUBVENCIONS EN NOVES TECNOLOGIES A AJUNTAMENTS, ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES I CONSELLS COMARCALS, ARRAN DE LA SITUACIÓ DE LA COVID-19, ANY 2020.

En data 20 d0octubre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar la convocatòria de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la covid-19, any 2020, atorgant a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou l’import de 1.250,00 € […]

1 2 3 4 5