Meteorologia

Dins del conjunt de Catalunya el municipi de Sant Andreu Salou se situa en el domini climàtic anomenat com a Mediterrani Prelitoral Nord, el qual es caracteritza per presentar precipitacions mitjanes anuals compreses entre 750 i 1000 mm i que es donen sobretot durant la primavera i la tardor.

Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 14° i 15 °C.

El Terme Municipal de Sant Andreu Salou presenta hiverns amb temperatures mitjanes que oscil·len entre els 5° i els 10° i estius amb temperatures mitjanes que oscil·len entre els 20° i 25°.

SERVEI DE METEOROLOGIA DE CATALUNYA
Informa’t de les previsions clicant el logotip

Meteorologia