Meteorologia

Dins del conjunt de Catalunya el municipi de Sant Andreu Salou se situa en el domini climàtic anomenat com a Mediterrani Prelitoral Nord, el qual es caracteritza per presentar precipitacions mitjanes anuals compreses entre 750 i 1000 mm i que es donen sobretot durant la primavera i la tardor.

Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 14º i 15º C.

El Terme Municipal de Sant Andreu Salou presenta hiverns amb temperatures mitjanes que oscil·len entre els 5º i els 10º i estius amb temperatures mitjanes que oscil·len entre els 20º i 25º.

SERVEI DE METEOROLOGIA DE CATALUNYA
Informa’t de les previsions clicant el logotip

Meteorologia