PMP 4rt TRIMESTRE 2021

En compliment de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament a proveïdors. El PMP corresponent al quart trimestre de 2021 és el següent:

PMP 2on TRIMESTRE

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament a proveïdors. Les dades corresponents al 2on trimestre de 2021 són les següents:

1 2 3