ADQUISICIÓ DE L’EDIFICI DE LA RECTORIA

L’Ajuntament de Sant Andreu ha comprat l’edifici de la rectoria, i per a la seva adquisició la Diputació de Girona ha atorgat a aquesta corporació tres subvencions, per un import total de 79.872,75 €, que es desglossen en els següents imports:

  • La suma de 29.441,70 € corresponents al Fons de Cooperació i Cultural 2021 (expedient 2021/26).
  • La suma de 29.941,70 € corresponents al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 (expedient 2022/1561).
  • La suma de 20.489,35 € corresponents al Fons de caràcter extraordinari 2022 (expedient 2022/5095).

Aquests imports contribueixen al finançament municipal i des d’aquí agraïm el suport i col·laboració de la Diputació de Girona.