Edictes del BOP

bop
Exercici: 2023 Bop: 149-0 Edicte: 6647 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de suplement de cr猫dit 3SC 02/2023
Exercici: 2023 Bop: 141-0 Edicte: 6060 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Nomenament de funcionari inter铆 a temps parcial
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 6006 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Establiment de la periodicitat de les sessions ordin脿ries del Ple
Exercici: 2023 Bop: 137-0 Edicte: 5810 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Establiment de la delegaci贸 de compet猫ncies del Ple a l'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 137-0 Edicte: 5802 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 137-0 Edicte: 5801 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Establiment del r猫gim de dedicacions, retribucions, assist猫ncies i indemnitzacions dels membres de la corporaci贸
Exercici: 2023 Bop: 136-0 Edicte: 5785 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovaci贸 definitiva del Reglament d'煤s i funcionament del local social Sant Andreu Salou
Exercici: 2023 Bop: 118-0 Edicte: 5051 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 1SC 01/2023
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4736 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovaci贸 definitiva de la mem貌ria valorada Pavimentaci贸 camins ve茂nals a Sant Andreu Salou - Cam铆 de Can Masnou
Exercici: 2023 Bop: 103-0 Edicte: 4482 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovaci贸 inicial del Compte general de l'exercici 2022