SUBVENCIÓ FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2022

Dins de la convocatòria de subvencions corresponent al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural d’aquest any 2022, la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou una subvenció per un import total de 37.920,03 €. Aquesta quantitat es distribueix en diferents apartats i per conceptes diferents. Concretament es destinen:

  • Inversió per a l’adquisició de l’edifici de la rectoria: 29.941,70 €
  • Despeses corrents d’enllumenat públic i dels edificis municipals: 1.000,00 €
  • Finançament d’activitats culturals: 5.460,30 €
  • Arranjament de camins municipals: 900,00 €
  • Noves tecnologies: 600,00 €

Aquests imports contribueixen al finançament municipal i des d’aquí agraïm el suport i col·laboració de la Diputació de Girona.