CONSULTA PÚBLICA. Reglament d’ús del local social i Ordenança reguladora de la taxa per l’ús del local social.

 

Pots accedir a tota la informació a aquesta notícia:

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de Reglament d’ús del local social i de l’Ordenança reguladora de la taxa per l’ús del local social, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

ANUNCI LOCAL SOCIAL

DECRET

QÜESTIONARI