Nota informativa

Amb motiu del trasllat del centre de processament de dades (CPD) del Consorci AOC es programa una intervenció des de divendres 5 d’abril a les 17 h. fins dilluns 8 d’abril a les 7 h. Aquest canvi respon a l’estratègia d’adreçar els nostres serveis a centres de dades al núvol, que ha de dotar al Consorci AOC d’una infraestructura molt més potent, flexible, escalable i segura, per permetre continuar donant resposta adequada als importants creixements superiors al 10% anuals dels nostres serveis.
Com a conseqüència d’aquest fet, diferents serveis de l’AOC poden experimentar
talls totals o parcials en el seu funcionament. Les afectacions previstes són les
següents:

Serveis afectats parcialment:

 • idCAT Certificat (emissions de certificats idCAT des de les Entitats de Registre)
 • idCAT Mòbil (altes online)
 • Plataforma de Serveis de Contractació Pública (accés d’ens locals i universitats via integració i a través d’EACAT)
 • Registre Públic de Contractes (accés d’ens locals i universitats via integració i a través d’EACAT)
 • e-LICITA (registre d’ofertes via MUX)

Serveis afectats amb tall total de servei (serveis web i entorns d’empleat públic i ciutadania – en cas de tenir-ne-):

 • e-VALISA
 • e-NOTUM
 • e-TAULER
 • e-TRAM i FUE
 • e-FACT
 • EACAT
 • CÒPIA
 • Registre Unificat (MUX)
 • Transparència i SEU-e
 • Via Oberta
 • Portasignatures
 • ERES
 • Representa
 • El meu Espai

Podeu consultar les afectacions a l’apartat “Estat dels serveis”