Programa Temps per Cures

El programa Temps x Cures és una política pública que pretén impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nenes de 0 a 16 anys a tot el territori català.

Temps x cures proporciona finançament i acompanyament als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la creació de nous serveis de cura infantil de proximitat.

Té l’objectiu d’avançar en la igualtat i en la corresponsabilitat pública per les cures a infants i adolescents. D’aquesta manera, pretén alliberar temps per a les famílies i generar nova ocupació de qualitat en aquest sector.

Durant els anys 2022 i 2023, aquest programa ha aportat finançament a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou per sufragar part de les despeses del casal municipal d’estiu.

Per a més informació sobre Temps x Cures