escut

Anunci d’aprovació definitiva

S’acorda l’aprovació provisional de la imposició i l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa del local social de Sant Andreu Salou.

La pesta porcina africana

La prevenció a les granges d’autoconsum i de petita capacitat també és clau per reduir el risc de difusió de la PPA. Pots trobar tota la informació a aquesta notícia.

DESENVOLUPAMENT DE BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES

El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 21 de febrer de 2023, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona.

Pla anual de control financer 2023

Podeu veure/descarregar l’acord de ple del pla anual de control financer de l’Ajuntament de Sant Andreu Salou, de Règim de control Simplificat, per a l’exercici 2023.  

RESTAURACIÓ RETAULE ESGLÉSIA SANT ANDREU SALOU

L’Ajuntament de Sant Andreu Salou, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha restaurat el retaule major de l’Església de Sant Andreu Salou, d’acord amb el projecte redactat per la restauradora Idoia Tantull González.

1 2 3 4 5 6 9