SUBVENCIÓ FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2022

Dins de la convocatòria de subvencions corresponent al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural d’aquest any 2022, la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou una subvenció per un import total de 37.920,03 €. Aquesta quantitat es distribueix en diferents apartats i per conceptes diferents. Concretament es destinen: Aquests imports contribueixen […]

CONSULTA PÚBLICA. Reglament d’ús del local social i Ordenança reguladora de la taxa per l’ús del local social.

  Pots accedir a tota la informació a aquesta notícia: De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de Reglament […]

PMP 4rt TRIMESTRE 2021

En compliment de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament a proveïdors. El PMP corresponent al quart trimestre de 2021 és el següent:

1 3 4 5 6 7 9