Exposició pública de llistes electorals

Rebudes les Llistes del Cens Electoral C.E.R. i C.E.R.A., aquest Ajuntament obra un període de servei de consulta, des del dia 28 de desembre de 2020 fins el dia 4 de gener de 2021, ambdós inclosos, d’acord amb el que disposa l’art. 39.2 de la L.O.R.E.G. (amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya […]

SUBVENCIONS EN NOVES TECNOLOGIES A AJUNTAMENTS, ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES I CONSELLS COMARCALS, ARRAN DE LA SITUACIÓ DE LA COVID-19, ANY 2020.

En data 20 d0octubre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar la convocatòria de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la covid-19, any 2020, atorgant a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou l’import de 1.250,00 € […]

SUBVENCIÓ A AJUNTAMENTS, ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES, I CONSELLS COMARCALS PER FINANÇAR ACTUACIONS EN NOVES TECNOLOGIES ARRAN DE LA SITUACIÓ DE LA COVID-19, ANY 2020

La Junta de Govern de Diputació de Girona, en la sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 20 d’octubre de 2020, va aprovar la convocatòria de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la covid-19, any 2020, atorgant a l’Ajuntament de […]

APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’INVENTARI DE CAMINS

Aprovació definitiva de l’inventari de camins: Anunci BOP/ Memòria Aprovació inicial de l’inventari de camins: Edicte Inicial/ Fitxes/ Memòria/ Plànol Aprovació definitiva de l’inventari de camins: Certificat Fitxes Plànol

1 5 6 7 8 9