CALENDARI FISCAL EXERCICI 2021

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2020, ha aprovat el calendari fiscal de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2021 amb el següent detall: