SUBVENCIÓ A AJUNTAMENTS, ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES, I CONSELLS COMARCALS PER FINANÇAR ACTUACIONS EN NOVES TECNOLOGIES ARRAN DE LA SITUACIÓ DE LA COVID-19, ANY 2020

La Junta de Govern de Diputació de Girona, en la sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 20 d’octubre de 2020, va aprovar la convocatòria de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la covid-19, any 2020, atorgant a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou l’import de 1.250,00 € per a l’adquisició de maquinari relacionat amb les tecnologies de la informació.