SUBVENCIONS EN NOVES TECNOLOGIES A AJUNTAMENTS, ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES I CONSELLS COMARCALS, ARRAN DE LA SITUACIÓ DE LA COVID-19, ANY 2020.

En data 20 d0octubre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar la convocatòria de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la covid-19, any 2020, atorgant a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou l’import de 1.250,00 € per a l’adquisició de maquinari relacionat amb les tecnologies de la informació.