Exposició pública de llistes electorals

Rebudes les Llistes del Cens Electoral C.E.R. i C.E.R.A., aquest Ajuntament obra un període de servei de consulta, des del dia 28 de desembre de 2020 fins el dia 4 de gener de 2021, ambdós inclosos, d’acord amb el que disposa l’art. 39.2 de la L.O.R.E.G. (amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021).

Durant període d’exposició, es pot consultar les llistes a l’Ajuntament en horari d’oficina, i presentat les reclamacions que considerin pertinents.