Subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 16 de juny de 2020, va respondre la concessió de subvencions al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2020. (Exp. Núm. 2020/941)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 7 de setembre de 2021, va aprovar el canvi de destí de la línia INVERSIONS ( FCEC 2020) sol·licitat per l’Ajuntament de Sant Andreu Salou.

A tenor de l’esmentat acord, s’ha concedit  a l’Ajuntament de Sant Andreu de Salou els ajuts detallats a continuació: