SUBVENCIÓ FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2021

Dins de la convocatòria de subvencions corresponent al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural d’aquest any 2021, la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou una subvenció per un import total de 37.920,03 €.Aquesta quantitat es distribueix en diferents apartats i per conceptes diferents. Concretament es destinen:

  • Inversió pel desplegament de la xarxa de fibra òptica: 29.441,70 €
  • Despeses corrents de l’enllumenat públic i dels edificis municipals: 1.500,00 €
  • Finançament d’activitats culturals: 5.460,30 €
  • Arranjament de camins públics: 900,00 €
  • Noves tecnologies: 618,03 €

Aquests imports contribueixen al finançament municipal i des d’aquí agraïm el suport i la col·laboració de la Diputació.